De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Privacybeleid

  • Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  • Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.
  • Het is belangrijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@komoptegenkanker.be
     

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Kom op tegen Kanker is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:

v.z.w Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, 1210 Sint-Joost-ten-Node
KBO-nr: 0442.528.054
e-mailadres: info@komoptegenkanker.be

2. Welke gegevens worden er door ons verzameld?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens in het kader van de giften die u zou doen:

- identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en adres) en
- uw bankgegevens (nr bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT)

Wij kunnen in bepaalde gevallen ook volgende gegevens verzamelen:
- het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website,
- het IP-adres dat aan u gekoppeld werd,
- de datum en het uur waarop u toegang hebt tot onze website,
- de pagina’s die u bezoekt op onze website,
- het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt,
- de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden,
- uw navigatievoorkeuren.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw giften, acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

4. Op welke manier verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dit is het geval wanneer u ons contacteert of een gift doet via de website.

5. Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We stellen alles in het werk om ons Privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om - voor zover mogelijk - ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.
Voor een optimale betalingszekerheid gebruikt Kom op tegen Kanker erkende online betalingsdiensten die aan de hoogste beveiligingsnormen voldoen.

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3).

7. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@komoptegenkanker.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.

9. Kunt u van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?

We gebruiken uw e-mailadres niet om u te contacteren over nieuws betreffende onze organisatie of in het kader van giften, tenzij u ons daarvoor expliciet de toestemming hebt gegeven.
We houden eraan u via de gewone post te informeren over/uit te nodigen voor onze activiteiten.
Actievoerders houden wij wel graag op de hoogte via e-mail over toekomstige activiteiten om hen de mogelijkheid te geven ook daar aan deel te nemen, indien zij dat wensen.

10. Wat gebeurt er als idt privacybeleid gewijzigd wordt?

Kom op tegen Kanker kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.
Als we dit Privacybeleid zouden moeten wijzigen, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht via onze website. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

11. Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.
We wensen er u op te wijzen dat u het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer u vindt dat uw rechten geschonden werden. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be).

De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 100km-run.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.