De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Wat met de opbrengst?

De 100km-run steunt kankeronderzoek

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben (cijfer Stichting Kankerregister). Waar draait het om voor deze mensen? Hogere overlevingskansen en betere levenskwaliteit tijdens en na de behandeling.

Op die twee vlakken is wetenschappelijk onderzoek broodnodig, maar daar loopt het soms mis. Vaak is dat soort patiëntgericht onderzoek commercieel minder interessant, waardoor de farmaceutische industrie er niet in investeert. Bijvoorbeeld omdat er niet meteen een effect is op de verkoop, zoals bij onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën door het aanpassen van de frequentie van de bestraling, waarvoor dus geen nieuwe toestellen nodig zijn. Ook voor onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, is er soms te weinig interesse omdat het aantal patiënten te klein is. Tot slot zijn de middelen die de overheid ter beschikking stelt, slechts beperkt.

Daarom springt Kom op tegen Kanker bij. Wij investeren in onderzoek dat een directe meerwaarde heeft voor het welzijn van de patiënt én waarbij de financiële nood het hoogst is. Ook de netto-opbrengst van de 100km-run gaat daar naartoe. Zo maken we dus voor heel wat kankerpatiënten rechtstreeks het verschil.

Wat is klinisch onderzoek precies? Kort gesteld is dit onderzoek waarbij behandelingen of geneesmiddelen worden getest bij patiënten. Een potentieel nieuwe behandeling of nieuw geneesmiddel wordt pas toegelaten wanneer klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling/het middel effectief werkzaam is én geen ernstige bijwerkingen als gevolg heeft.

De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 100km-run.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.