De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

SJB runners

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 100kmrun@komoptegenkanker.be.

1 team
3010 EUR ingezameld
1 team kan starten
0 teams kunnen niet starten

Enkele leerkrachten en een directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege te Mol willen graag hun schouders zetten onder de organisatie Kom op tegen Kanker. Naast het creëren van een goede leeromgeving hechten we veel belang aan een positieve leef- en zorgomgeving voor onze leerlingen. Kom op tegen Kanker tracht deze omgeving te creëren voor de zorgbehoevenden in onze maatschappij. Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben (cijfer Stichting Kankerregister), dat zijn er 110 per dag! Ook in onze school is deze ziekte ons dan ook niet vreemd. We willen graag ons steentje bijdragen om deze verschrikkelijke ziekte te bestrijden.

Bovenstaande personeelsleden trachten zich fysiek voor te bereiden op de sportieve uitdaging van de 100km-run. We trachten uiteraard een mooi budget bij mekaar te zamelen. Wil jij hen en de kankerpatiënten in Vlaanderen helpen, dan kan je via deze pagina een financiële gift doen aan dit team. We willen je graag bij voorbaat bedanken. Indien je aanvinkt ‘naam en adres meedelen aan de teamleider’ kunnen we je achteraf ook bedanken voor je gift.

Dank bij voorbaat!

Het SJB-loopteam (Sara Scheunis, Lien Van Hout, Mickaël Remondeulaz, Frank Dillen en Rob Philipsen)

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en het negencijferige actienummer van dit team: 340088916

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 100km-run.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.