De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Pelikaanrunners-Ename #samensterk

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 100kmrun@komoptegenkanker.be.

3 teams
5770 EUR ingezameld
2 teams kunnen starten
1 team kan niet starten

Met heel ons pelikanenrunnershart en –ziel gaan we in 2021 opnieuw lopen voor Kom op tegen Kanker!

Op zondag 5 september 2021 staan we in KOKSIJDE met maar liefst drie teams van vier runners aan de start om samen 100 km te lopen. De eerste loper van elk team loopt 40 km, de tweede loopt er 30, de derde 20 en de vierde 10 km.

100 km met een grote betekenis, namelijk steun verlenen aan iedereen die door deze vreselijke ziekte getroffen werd.

Om te mogen starten, moeten we per team 2500 euro inzamelen. Samen dienen we dus 7500 euro te verzamelen! We hebben nog één initiatief om centjes te verzamelen, een leuke fotozoektocht, al wandelend of lopend, met 'après' op 21 augustus. Maar we hopen ook op jouw steun te mogen rekenen aub en roepen hierbij iedereen die het wenst warm op om een steuntje in de rug te geven door een gift op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688, met mededeling 'GIFT 340003737'. Je kunt ook eenvoudig een gift doen door op de knop hierboven 'steun dit team' te drukken.

Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. Dat wil zeggen dat je automatisch via je belastingaangifte 45 % zal recupereren. Echter alle giften, groot of klein, worden enorm gewaardeerd en vooral heel goed besteed. Om samen de strijd tegen kanker te blijven aangaan!

#samensterk

Ria, Katrien, Triene, Karin, Sylvia, Aïcha, Mieke, Wim, Dirk, Sander, Jurgen en Joris

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en het negencijferige actienummer van dit team: 340003737

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 100km-run.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.