De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

KASVO tegen Kanker

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 100kmrun@komoptegenkanker.be.

1 team
2550 EUR ingezameld
1 team kan starten
0 teams kunnen niet starten

KASVO tegen Kanker

De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een uniek loopevenement waarbij teams van 4 lopers samen 100 km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker. De eerste loper loopt 40 km en wordt na 10 km vergezeld door de tweede loper die 30 km loopt. Voor de volgende 20 km komt de derde loper het gezelschap vervoegen en 10 km later sluit de vierde loper aan om samen de laatste 10 km af te leggen en als groep over de finishlijn te komen. 40 + 30 + 20 + 10 = 100km!!! 

Om te mogen deelnemen zamelt elk team vooraf 2500 euro in. De netto-opbrengst gaat naar biomedisch kankeronderzoek om de behandeling en levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren en hun overlevingskansen te vergroten. 

Als sociaal geëngageerde atletiekclub van Oudenaarde willen wij graag ons steentje bijdragen aan de strijd tegen kanker. Wil je ons helpen om 2500 euro bij elkaar te sprokkelen zodat ons team (Peter, Pieter, Mia, Kaat en back-ups Tim en Nathalie) op 22/03/2020 aan de start van de 100km-run kan staan ? Dat kan door deel te nemen aan één van onze acties.

Kun je niet aan één van onze acties deelnemen, maar wil je ons toch steunen? Dan is een (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbare) gift altijd welkom!

Meer info vinden jullie hieronder!

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en het negencijferige actienummer van dit team: 340091441

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 100km-run.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.